Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Cho thuê xe từ 4-45 chỗ tai thanh pho HCM, cpng ty gia hy 09039146552

HÌNH ẢNH XE ĐỘI XE GIA HY

 XE DU LỊCH 45 CHỖ

UNIVERSE 2011

AERO SPACE HI-CLASS
-----oOo-----

XE DU LỊCH 35 CHỖ


HYUNDAI AERO TOWN 35 CHỖ

-----oOo-----

XE DU LỊCH 30 CHỖ


ISUZU 30 CHỖ
-----oOo-----

XE DU LỊCH 29 CHỖ

HYUNDAI COUNTY 29 CHỖ
-----oOo-----

XE DU LỊCH 16 CHỖ

MERCERDES SPRINTER 16 CHỖ

TOYOTA HIACE 16 CHỖ 

16 CHỖ FORD TRANSIT
-----oOo-----

XE DU LỊCH 7 CHỖ

INNOVA 7 CHỖ


FORD EVEREST 7 CHỖ

-----oOo-----

XE DU LỊCH 4 CHỖ

MERCERDES 4 CHỖ

TOYOTA CAMRY 4 CHỖ Các dịch vụ khác

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét